hikaku wo arawasu hyougen

Alphabetic Japanese (Glomaji) Essay

eigo no, “above, over, top, on” ha nihonngo deha doremo “ue” de tsuuji masu. mata, “below, under, bottom, beneath” ha “shita” de tsuuji masu. “omoi” ha “heavy” desu ga, kotonaru kannji de “thought” no imi mo ari masu. “karui” ha “light” desu ga, “easy” no imi mo ari masu.

“atsui” ha “hot, warm, thick” no imi ga ari masu ga, kanji ha sorezore kotonari masu. “Thick” no imi no “atsui” ha honn ya ita nado atsusa [thickness] wo arawasu toki ni tsukai masu. “Thick” ha yubi ya harigane, moji nado wo arawasu toki ni mo tsukaware masu ga, nihonngo deha, korera ha, “futoi” to ii masu.

“Thick” no hantaigo ha “thin” / usui desu ga, “cold” ya “cool” no imi ha arimasenn. “Usui” ha thickness wo arawasu toki ni tsukai masu. yubi ya harigane, moji wo hyougenn suru toki niha “hosoi” to ii masu. “hosoi” ha “slim” no imi de mo tsukaware masu.

“koi” ha kannji ga kotonaru to, “love, carp” no imi ga ari masu. hikaku de tsukau toki ha, iro wo arawasu “dark,” ocha ya coffee nado ni tsukawareru “strong,” kaminoke ya mayu nado ni tsukau “thick” no imi mo ari masu. “koi” no hanntai ha “usui” de, “light, weak, thin” no imi ga ari masu.

nihonn deha mono wo hakaru toki, seiyou to onaji youni, “meter, gram, litre” nado no tanni wo tsukai masu. hannseiki hodo mae made ha, nihonn dokuji no hyouji ga tsukawarete i mashita. sono nagori ha konnnichi nimo tsuduite i masu.

tatoeba, ookina sake no bottle (botoru) ha 1.8 liter (rittoru) desu ga, kono ookisa wo “isshou” to yonde i mashita. imademo isshou’bin to yobare masu. mata, tatami 2 mai no hirosa ha 3.3 heihou meter (me-toru) desu ga, sono hirosa wo “1 / hito tsubo” to yonnde i mashita. ie ya tochi no hirosa wo arawasu tanni to shite, “tsubo” ha imademo ookuno hito no aida de tsukawarete i masu.


 Go to “Measuring” related words.


 

Pocket
LINEで送る


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *