kuni no yobikata

Alphabetic Japanese (Glomaji) Essay

nihonn ha “nipponn” tomo iimasu. “nihonn” no hou wo tsukau koto ga ooi desu ga, dochira mo seishikina yobikata desu. nihonn no shihei [note] niha “NIPPON” to kakarete imasu. mata, sports (supo-tsu) no ouenn deha “nipponn” ga tsukaware masu. “nipponn ” no hou ga “nihonn” yori chikaraduyoi hibiki ga aru kara desu.

hotonndo no kuni ha, eigo’mei wo sonomama tsukai masu. tadashi, fFrance ha “furansu,” Egypt ha “egiputo” no you ni nihonngo deha boin [vowel] wo irete hatsuonn shimasu. Canada, Indonesia, Australia nado ha hotonndo sonomama no
hatsuon desu. mata, Thailand wo “tai,” Switzerland wo “suisu” no you ni, sukoshi dake kawaru kuni mo ari masu.

Britain ha “igirisu,” Germany ha “doitsu” to yobi masu. The United States of America ha seishiki niha “amerika gasshuukoku” to ii masu ga, tsuujou ha, “amerika” desu. China ha “chuugoku,” Korea ha “kannkoku,” North Korea ha “kita’chousenn” to iu no ga ippannteki [generally] desu. Korera wo moji ni suru toki niha kannji de kaki masu.

nihonn to rekishiteki ni fukai tsunagari no aru kuni wo kannji de kaku koto mo ari masu. kanji ni suru to mijikai moji de sumu koto kara, tokuni shinbunn no headline (heddorainn) de yoku tsukaware masu. tatoeba, “beikoku” / USA to “eikoku” / Britain ha yoku tsukaware masu. Australia wo “goushuu” to iu koto mo ari masu. America ha katakana de kaku to 4 moji desu ga, kanji deha 2 moji de sumi masu.

mata, nihonn to America wo issho ni shite iu toki niha “nichibei,” Britain toha “nichiei” no you ni tsukau koto ga ooi desu. sono hoka, France toha “nichifutsu,” Russia toha “nichiro,” chuugoku toha “nicchu,” kankoku toha “nikkan” no you ni mijikaku shite iu no ga ippannteki desu.

kaiwa deha amari tsukaware masen ga, Europe wo “oushuu” to iu koto mo ari masu. Beijing ha, nihonngo deha “pekinn” to ii masu.


 Go to “World” related words.


 

Pocket
LINEで送る


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *