nichijou no kaimono ha su-pa- to konnbini

Alphabetic Japanese (Glomaji) Essay

nihonn de nichijou no kaimono wo [shopping] suru toki ha, super market (su-pa-ma-ketto) to convenience store (konbiniensu sutoa) ga chuushinn desu. Super market ha nihonngo deha mijikaku shite “su-pa-” to ii masu. Convenience store ha “konnbini” desu. Department store (depa-tomennto sutoa) ha “hyakkatnen” to ii masu ga, mijikaku shite “depa-to” ga yoku tsukaware masu.

Nan demo utte iru hyakkaten ha nagai aida kouriten [retailer] no ousama deshita. Kinnnen ha denka’seihin ya pasokon, kagu nado no oogata no senmonten [speciality store] ga takusan dekimashita. Yasuku uru korera no mise niha, takusan no okyaku ga imasu.

nann demo utte iru hyakkatenn ha nagai aida kouritenn [retailer] no ousama deshita. kinnnen ha dennka’seihinn ya pasokonn, kagu nado no oogata no sennmontenn [speciality store] ga takusann deki mashita. yasuku uru korera no mise niha, takusann no okyaku ga imasu.

machi niha mukashinagara no shoutenngai ga ari, sakana ya niku, yasai nado mainichi taberu’mono wo uru mise ga ari masu. Korera no mise ha “sakanaya,” “nikuya,” “yaoya” no youni shyouhin no ato ni mise wo imi suru “ya” wo tsukete yobi masu. shikashi, onajiku mise wo arawasu “tenn” wo tsukau baai mo ari masu. “youhintenn,” “kissatenn” nado desu. “ya” ha furui yobikata desu ga, shitashimi ga ari masu.

shikashi, korera no kojinn shoutenn ha, su-pa- ya konnbini ga fueta tameni, takusann no mise ga heitenn shi mashita. hitodoori ga sukunaku natta shoutenngai ha “shutter
(shatta-)’doori” to yobarete i masu. heite n shita mise niha shutter ga orite ite sorega tsuzuite iru kara desu.

100 (hyaku) enn shop (shoppu) ha ima gaikokujinn nimo ninnki desu. bunnbougu, shokki, zakka, kashi, nomimono [drink] nado, shouhinn ha variety (baraethi-) ni tonnde i masu. doremo 100 enn desu. yasuku temo hinshitsu ha yoi desu.

nihonn deha shuumatsu mo mise ha open (o-pun) shite i masu. ooku no mise ha gozenn 10 (juu) ji kara gogo 8 (hachi) ji made open shite imasu. konnbini ha 24 jikann open shite iru mise mo ari masu. nihonn deha ippanntekini [generally] hyouji sarete iru kakaku (shouhizei komi) de kaimasu.


 Go to “Store / Shop” related words.


 

Pocket
LINEで送る


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *