shokugyou wo nihongo de iu

Alphabetic Japanese (Glomaji) Essay

“Designer” (dezaina-) ya “model” (moderu) nado wo arawasu nihongo ha ari masen. eigo wo sonomama tsukai masu. kinnnenn ha shokugyou no yobina ni nihongo yori mo eigo wo tsukau hito ga ooku narimashita. tatoeba, “geijutsuka.” imademo tsukawarete i masu ga, ookuno hito ga “artist” (a-thisuto) to yobi masu.

hito wo arawasu setsubigo [suffix] ga saigo ni tsuku shokugyou ga takusann ari masu. “Gijutsusha” no “sha,” “keisatsukann” no “kann,” “ishi,” no “shi,” “ekiinn” no “inn” no youni hito wo arawasu setsubigo ga tsukerarete i masu. kore ha, eigo no “-ist,” “-or,“ “-er” nado to onaji imi desu. “manngaka” no “ka,” no “ka” wa “ie,” “kashu” no “shu” ha “te” no imi desu ga, hito mo arawashi masu.

 

eigo deha saikinn, “businessman” to iwazuni “business person” no youni seibetsu ni kannkeinai iikata ga ippanntekini nari mashita. nihongo demo onaji keikou ni ari masu. tatoeba, “kanngoshi” ha nagai aida josei no shokugyou de atta tame, “kanngofu” to yobarete i mashita. shikashi, “fu” ha josei wo arawasu koto kara “kanngoshi” ni kawari mashita.

“kyoushi,” “biyoushi,” nado no “shi” niha “master” no imi ga ari masu. “benngoshi” ya “kaikeishi” nado nimo “shi” ga tsuki masu ga, kannji ha kotonari masu. “kyoushi” no “shi” ha shuudann wo michibiku to iu imi desu. “benngoshi” no “shi” ha hitotsu no waza ni sugurete iru to iu imi desu. korera no shokugyou ha kokka’shikenn ni goukaku shinakereba nare masenn.

nihonn deha kaishani tsutomete iru hito ga shokugyou wo kikareru to ooku no hito ha “kaishainn” to kotae masu. “keiri” toka “hisho” nado shokushu de kotaeru hito ha amari i masenn. ookina kaisha ni tsutomete iru hito ha, kaishamei wo iu hito mo i masu.

saikinn ha gaikoku no eikyou wo uke, “sommelier” (somurie), “patisshier” (patishie) no youna atarashii gaikokugo no shokugyou ga fuete ki mashita.


 Go to “Occupation” related words.


 

Pocket
LINEで送る


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *