“yakuninn” ha “Akuninn” desu ka

Alphabetic Japanese (Glomaji) Essay

watashi niha Glomaji de mail (me-ru) wo daseru gaikokujinn no tomodachi O ga i masu. Aru hi O ha immigration office (imigure-shonn ofisu) he iki mashita ga, trouble (toraburu) ga ari, sono koto ni tsuite mail wo kure mashita.

mail no naka ni “akuninn” to iu kotoba ga ari mashita. Sore ha “yakuninn” no koto ni chigai ari masen. watashi ha “‘akuninn’ no mae ni ‘y’ ga nai no ha ‘y’ (why)?” to joudann wo kaki mashita. suruto O ha “karera ha ‘yakuninn’ deha naku ‘akuninn’ dakara sore de ii nn desu,” soshite, “asoko niha akuninn ga ‘hyakunin’ ijou imasu yo” to kaite kimashita.

O ha “yakuninn” kara “y” wo tori “akuninn” ni, soshite, “yakuninn” no mae ni “h” wo tsukete “hyakuninn” to kaita no desu. watashi ha suguni “akuninn” kara “a” wo tori, “‘kuninn’ gurai da to omou yo” to kaki mashita. suruto O ha, “kuninn” kara “nn” wo tori, “kono ‘kuni’ niha motto i masu” to kaite ki mashita. watashi ha “kuni” kara “i” wo tori,”kun” no atoni “n” wo kuwae, sarani “akuninn” no mae ni “k” wo tsuke, “O kunn, immigration ni ‘kakuninn’ shi masu” to hennji wo kaki mashita.

watashi ha O to no mail de, Glomaji wo tsukau koto de kotoba asobi ga dekiru koto ni kiduki mashita. Tatoeba, “shima” no ato ni “i” wo tsukereba, “shimai” to iu betsu no kotoba ga deki masu. kono asobikata ha Eigo no tanngo’game (ge-mu) “scrabble” (sukuraburu) to onaji you desu.

nihonngo niha onaji hatsuonn demo imi ga chigau kotoba ga takusann arimasu. Glomaji deha sorera wo tsukatta kotoba asobi mo dekinmasu. Tatoeba, “kishou ni yori kishou jikan ga kawari masu.” “kisha ga kisha de kisha ni iki masu.” korera ha kannji de kakeba sugu ni rikai deki masu.

Glomaji ha oto wo moji ni shita mono desu. kotoba asobi de nai toki niha, aite ga wakaru youni, “tennki ni yori okiru jikann ga kawari masu” no youni kaki mashou. minasnan mo Glomaji de kotoba asobi wo shi masenn ka.

Wordplay

kunn a suffix after name
(e.g. Suzuki kunn)
kuni country
kuninn (kyuuninn) nine people
akuninn bad person
yakuninn public official
hyakuninn hundred people
*kakuninn make it sure
Pocket
LINEで送る


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *